Thứ Năm, ngày 15-11-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Khám chữa bệnh

Tiếp nhận Thông báo đủ điều kiện hoạt động của Cơ sở dịch vụ Thẩm mỹ Hồng Đào Allegra


Tiếp nhận Thông báo đủ điều kiện hoạt động của Cơ sở dịch vụ Thẩm mỹ Khơ Thị


Thống nhất Thông báo đủ điều kiện hoạt động cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP


Thống nhất văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT


Chấp thuận hồ sơ của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai về công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - TTYT Ô Môn


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - Bệnh viện Tâm thần


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - Trung tâm Giám định Y khoa


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103


Chấp thuận hồ sơ của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền về công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập