Thứ Năm, ngày 15-11-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Đình chỉ lưu hành,thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng


Cơ sở không đáp ứng GPP - Quầy thuốc Hồ Tuyền


Cơ sở không đáp ứng GPP - Quầy thuốc Minh Tuấn


Cơ sở không đáp ứng GPP - Quầy thuốc Triệu Hưng


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - Nước muối sinh lý đa năng Natri cloride 0,9%


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Hoàn Huy II


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Tiến Phước


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Thu Lan


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Ngọc Huy 3


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Vĩnh Hưng
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập