Thứ Hai, ngày 27-03-2017 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm và thuhồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm


V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm


V/v đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm và thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm và thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm


Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Rà soát thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm
Các ý kiến của bạn đọc

Số lượng truy cập