Thứ Bảy, ngày 21-07-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Trung Quốc sản xuất


Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Spiramycin 0,75 MUI


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Vintrypsine


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - quầy thuốc Vĩnh Khiêm


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - nhà thuốc Phượng Mỹ


Đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành - Nexium


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Neopeptine


Phiếu đăng ký thông báo mời thầu


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Ordiner 300mg


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - nhà thuốc Phước Hiền
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập