Thứ Ba, ngày 19-06-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Tin hoạt động Ngành
Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”
[ Cập nhật vào ngày (17/03/2017) ] - [ Số lần xem: 1257 ]
BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, phát biểu tham luận tại hội nghị.
BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ngày 15/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư và phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

hoi-nghi-tu-phe-binh---ANH-TUAN_1563.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển Đảng, là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Thời gian qua, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng và cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về công tác tự phê bình và phê bình. Từ đó, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của tự phê bình và phê bình. Nhiều cấp ủy, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ vai trò, chức trách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tỷ lệ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ngày càng đúng thực chất; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 98% trở lên.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Đảng ủy Khối, việc tự phê bình và phê bình trong cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nói chung và chi bộ nói riêng chưa thật sự mang tính tự giác, đồng bộ; chất lượng phê bình còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu; đặc biệt hiệu quả tự phê bình và phê bình chưa được đánh giá đúng mức.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức cơ sở Đảng đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị trong công tác tự phê bình và phê bình, tập trung vào các vấn đề: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình; tự phê bình và phê bình gắn với nguyên tắc tập trung, dân chủ trong chi bộ; tự phê bình và phê bình gắn với đấu tranh chống quan liêu, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị…

Đại diện Đảng bộ Sở Y tế thành phố Cần Thơ, BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế cũng phát biểu tham luận về “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”.

Các ý kiến đóng góp đều khẳng định tầm quan trọng và cần thiết của công tác tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để thực hiện tốt hiệu quả việc tự phê bình và phê bình trong thời gian tới, nhiều ý kiến cho rằng các chi bộ quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đảng viên nghiên cứu, học tập nội dung ý nghĩa của tự phê bình và phê bình trong Đảng, có biện pháp kịp thời sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, tránh áp đặt, hình thức trong tự phê bình và phê bình; lãnh đạo, cán bộ chủ chốt phải gương mẫu khi tiến hành tự phê bình và phê bình, trung thực, thẳng thắn, không bao che, không phê bình theo kiểu cơ bản là ưu điểm…

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng cho biết, qua hội nghị, Đảng ủy Khối sẽ tập hợp những ý kiến tâm huyết và trách nhiệm để đúc kết, khái quát, phổ biến những kinh nghiệm, hiệu quả tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng không ngừng vững mạnh.

Hải Ân


Toàn văn tham luận:

THAM LUẬN

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện

và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình

----------------

                                                                   BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi

                                                                   Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

 

1. Đặc điểm tình hình:

Sở Y tế thành phố Cần Thơ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế có 4.532 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành; Đảng bộ Sở Y tế có 143 đảng viên; Có 11 chi bộ trực thuộc; 09 chi đoàn; Công đoàn Ngành và 09 công đoàn cơ sở; 01 Hội Cựu chiến binh.

2. Thực trạng, tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác tự phê bình và phê bình của Đảng bộ thời gian qua:

Đảng ủy Sở tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; tập thể và cá nhân xây dựng chương trình hành động thực hiện. Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm phù hợp, thiết thực, cụ thể.

Đảng ủy Sở Y tế đã phổ biến trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc các nội dung, yêu cầu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hướng dẫn cho cấp ủy chi bộ và đảng viên nghiên cứu và bổ sung vào bản tự kiểm cuối năm 2016 để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Lãnh đạo thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đồng thời qua học tập, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng và cơ quan, đơn vị đã nêu cao gương mẫu trong việc làm theo Bác.

Cán bộ, đảng viên ngành Y tế luôn giữ vững quan điểm lập trường cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh; chấp hành tốt các nguyên tắc tổ chức của Đảng; có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao.  Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ không có những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Quá trình tự phê bình và phê bình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đạt được một số kết quả; tham gia tích cực đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

3. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình:

a) Ưu điểm đạt được:

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng và Ban Cán sự đảng Bộ Y tế; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, trong những năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình của Đảng ủy Sở Y tế đạt được những kết quả thiết thực; trong kiểm điểm có kết hợp ý kiến nhận xét của nơi cư trú, có đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua cơ chế thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đảng viên đối với người đứng đầu cấp ủy cơ sở và người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Công văn số 360-CV/TU, đã góp phần nhắc nhở cấp ủy cơ sở thực hiện tốt trong công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.

- Trong tự phê bình và phê bình người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cũng thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, chức trách, nhiệm vụ của mình đối với cá nhân và tập thể. Năm 2016, qua triển khai thực hiện Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, đã có 100% bản cam kết cá nhân đăng ký thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thuộc các đối tượng theo quy định.

- Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế luôn không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

- Nhìn chung, kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế thành phố. Năm 2016, Đảng bộ Sở Y tế được Đảng ủy Khối công nhận là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

b) Những hạn chế, tồn tại:

- Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình một số đảng viên vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; chưa kiên quyết, chưa mạnh dạn nói thẳng những khuyết điểm hạn chế, cần khắc phục sửa chữa.

- Trong quá trình triển khai thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong đảng viên, công chức, viên chức còn một số hạn chế, kết quả chuyển biến trong mỗi đảng viên, công chức, viên chức chưa đồng đều.

4. Những kinh nghiệm rút ra sau tự phê bình và phê bình:

Khi thực hiện tự phê bình và phê bình, vai trò người đứng đầu cấp ủy rất quan trọng. Đối với các đảng viên khi phê bình người đứng đầu thì cần phải thẳng thắn, trung thực, không bao che, không phê bình theo kiểu cơ bản là ưu điểm. Người đứng đầu phải luôn lắng nghe ý kiến góp ý cho mình một cách chân thành, cởi mở và nếu có khuyết điểm thì phải nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa. Nhờ đó mỗi cá nhân sẽ biết khuyết điểm để khắc phục, cấp dưới không chỉ biết lắng nghe và làm theo, mà còn góp ý cho cấp lãnh đạo trong quản lý, điều hành.

5. Những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế luôn xem công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ hàng đầu, là công cụ cho sự phát triển của Đảng bộ. Tuy nhiên, trong thời gian qua do phải tập trung giải quyết các vấn đề chuyên môn của ngành nên chưa tham dự đầy đủ 100% các cuộc họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thường kỳ tại các chi bộ trực thuộc.

- Tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhưng chưa có tiêu chí thực hiện học tập và làm theo Bác nên cuối năm khó đánh giá.

6. Phương hướng, giải pháp thực hiện của đơn vị trong thời gian tới:

- Đảng ủy phân công cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự 100% các cuộc họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tại các chi bộ trực thuộc; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình với những nội dung cơ bản: Tự phê bình và phê bình nhằm mục đích giúp nhau cùng tiến bộ, nên động cơ phải đúng đắn, trong sáng, dựa trên “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”,  dân chủ tập trung trong tự phê bình và phê bình.

- Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng chi bộ xây dựng tiêu chí thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đảng viên dựa trên chức trách nhiệm vụ được giao đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tiêu chí cụ thể cuối năm dựa vào các tiêu chí đã đăng ký để đánh giá, phân loại đảng viên kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đảng Ủy Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
Đường dây nóng

Số lượng truy cập