Thứ Tư, ngày 11-12-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Young II Captopril Tablet


Hủy ủy quyền phân phối thuốc trúng thầu năm 2018 của công ty Bidiphar


Xử lý thuốc Myleran 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc Livetin-EP không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Livetin-EP


Đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5 không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng


Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Quầy thuốc Thanh Tuyền


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Lê Văn Bé Ba
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập