Thứ Tư, ngày 22-11-2017 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc


Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc


Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc


Tăng cường quản lý thuốc dùng ngoài NaCl 0,9%, Oxy già, dung dịch iod


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Tạm ngưng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiểm bệnh Creutzfeld-Jakob
Các ý kiến của bạn đọc

Số lượng truy cập