Thứ Bảy, ngày 22-09-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - Lenka


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Koreamin


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - nhà thuốc Vĩnh Nghi


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - nhà thuốc Minh Tuyền


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - nhà thuốc Minh Thi


Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Amoxicilin 500mg


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - ROVAGI


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Unicet


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt quầy thuốc - NT Minh Tài
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập