Thứ Ba, ngày 10-12-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dịch vụ y học

Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Bệnh viện đa khoa quận Ô Môn


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP-Phòng xét nghiệm y khoa Trung Thạnh.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long


Đường dây nóng

Số lượng truy cập